Wizyty studyjne pracowników Wydziału Postępowań Dublińskich (7/14/EFU)

Informacje ogólne o projekcie

 • Projekt zakładał przeprowadzenie 2 wizyt studyjnych w urzędach azylowych dwóch Państw Członkowskich w celu wymiany informacji oraz doświadczeń nt. procedur dublińskich, procedur uchodźczych w tym pomocy socjalnej dla wnioskodawców, weryfikacji dokumentów, identyfikacji cudzoziemców, obiegu dokumentów, wykorzystania systemów informatycznych oraz baz danych. W trakcie wizyt studyjnych eksperci z Wydziału Postępowań Dublińskich Departamentu Postepowań Uchodźczych UdSC mieli możliwość zapoznać się z praktyczną stroną pracy urzędników instytucji goszczących, poznać ich sposoby radzenia sobie z problemami występującymi w codziennej pracy, zapoznać się z wykorzystaniem dla potrzeb procedur dublińskich takich systemów informatycznych jak VIS, EURODAC, DubliNet, porównać warunki wsparcia socjalnego dla cudzoziemców, w tym odwiedzić np. ośrodki otwarte.

Realizacja działań

 • Zgodnie z założeniem projektu odbyły się dwie wizyty studyjne: do Francji oraz do Holandii.
  Podczas każdej z wizyt przedstawiciele państwa przyjmującego otrzymali zestawy materiałów promujących Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, które zostały zakupione w ramach przedmiotowego projektu.
  Z każdej z wizyt sporządzone zostało obszerne sprawozdanie. Materiały informacyjne, jakie pracownicy Wydziału Postępowań Dublińskich otrzymali od kolegów z Francji i Holandii, stanowią uzupełnienie zdobytej wiedzy i pozostają dostępne do wykorzystania służbowego dla pracowników Wydziału.
  Po odbyciu obu wizyt pracownicy, którzy brali w nich udział, spotkali się razem z pozostałymi pracownikami Wydziału, aby podsumować wizyty oraz w jak najlepszy sposób przekazać nabytą podczas wizyt studyjnych wiedzę.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 października 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.
  Całkowity budżet projektu: 75 885,00 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków EFU: 56 913,75 zł