Wizyty studyjne III

Informacje ogólne o projekcie

 • Zorganizowano wizyty studyjne w 5 państwach europejskich dla łącznej liczby 38 pracowników UdSC. Urząd podjął współpracę w tym zakresie z: Irlandczykami, Finami, Austriakami, Belgami oraz Brytyjczykami. W ramach projektu pracownicy UdSC zapoznali się z rozwiązaniami, jakie są stosowane w zakresie organizacji pomocy socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy.

Realizacja działań

 • Zorganizowano 5 wizyt studyjnych, w których łącznie uczestniczyło 38 pracowników UdSC:
  – Wizyta Studyjna do Austrii:  27-30 kwietnia 2015 (7 osób)
  – Wizyta Studyjna do Irlandii: 4-8 maja 2015 (10 osób)
  – Wizyta Studyjna do Finlandii: 25-29 maja 2015 (7 osób)
  – Wizyta Studyjna do Wielkiej Brytanii: 8-12 czerwca 2015 (7 osób)
  – Wizyta Studyjna do Belgii: 15-19 czerwca 2015 (7 osób).

  Program każdego z wyjazdów uwzględniał następujące obszary tematyczne, zgłoszone przez UdSC:
  – organizacja systemu recepcyjnego;
  – zasady organizacji oraz realizacji programów relokacji lub przesiedleń;
  – dodatkowe aktywności organizowane dla osób objętych pomocą socjalną;
  – metody identyfikacji grup wrażliwych;
  – analizy systemów informatycznych oraz ewidencji cudzoziemców (dot. tylko wizyty do Irlandii).

  Zakupiono 140 kompletów materiałów promocyjnych. Każdy zestaw składa się z: kubka, długopisu, teczki konferencyjnej, notesu oraz pamięci USB. Część materiałów promocyjnych rozdano organizatorom wizyt w państwach docelowych w ramach podziękowania za organizację programów wyjazdów. Pozostałe materiały będą rozdane uczestnikom wyjazdów oraz innym osobom w ramach promocji projektu.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 16 października 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.
  Całkowity budżet projektu: 232 026,27 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków EFU: 174 019,70 zł