Wizyty studyjne (4/2/2008/EFU).

Cel projektu:
Organizacja wizyt studyjnych w Danii, celem zapoznania pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców z duńskim systemem opieki nad uchodźcami oraz organizacja szkoleń dla pracowników z zakresu wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem.