Wizyty studyjne (3/7/2009/EFU)

Cel projektu:
W ramach Modułu I eksperci z holenderskiego Centralnego Organu do Spraw Azylu (COA) przeszkolili pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców zaangażowanych w pracę z cudzoziemcami oraz mających do czynienia z polskim systemem opieki nad osobami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy. Zorganizowane zostały też wizyty studyjne, w trakcie których zostały przeprowadzone szkolenia praktyczne w Holandii.
Moduł II Przeprowadzono w sumie 5 wizyt studyjnych w 5 państwach członkowskich UE (Austria, Niemcy, Belgia (2 grupy), Francja i Czechy) w celu wymiany informacji i doświadczeń na temat: praktyki azylowej, prowadzenia postępowań w sprawach o nadanie statusu uchodźcy oraz współpracy w zakresie procedur dotyczących ustalania odpowiedzialności państwa członkowskiego za prowadzenie procedur uchodźczych.