Szkolenia językowe i merytoryczne dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców (3/2/2008/EFU).

Cel projektu:
Przeprowadzenie kursów językowych, w których uczestniczyło 40 pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców, poszerzając swoją wiedzę w zakresie języka angielskiego, rosyjskiego, francuskiego i niemieckiego.
Przeprowadzenie szkoleń merytorycznych z zakresu psychologii i walki ze stresem dla obu grup pracowników oraz rozpoczęto realizację spotkań grup wsparcia psychologicznego. Przeprowadzono jedno lub dwudniowe szkolenia z zakresu zagadnień prawno-proceduralnych oraz kulturoznawczych.