Stworzenie aplikacji informatycznej „Uchodźca” monitorującej zagadnienia związane ze sferą socjalną pobytu cudzoziemców na terytorium RP – Europejski Fundusz Uchodźczy (9/ERF/2005).

Cel projektu: usprawnienie procedury obsługi cudzoziemców oraz usystematyzowanie przetwarzanych danych, również pod kątem informacji dla cudzoziemców.