Rozbudowa infrastruktury recepcyjnej dla azylantów w Białej Podlaskiej – Europejski Fundusz Uchodźczy (8/ERF/2006).

Cel projektu: utworzenie delegatury Urzędu w Białej Podlaskiej, w pobliżu wschodniej granicy, celem usprawnienia procedury azylowej, szybszego dostępu cudzoziemców do instytucji zajmującej się sprawami uchodźców oraz obniżenia kosztów związanych z transportem cudzoziemców wewnątrz kraju.