Rozbudowa infrastruktury migracyjno – azylowej w Białej Podlaskiej – Europejski Fundusz Uchodźczy (2/ERF/2007).

Cel projektu: budowa ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, wraz z otaczającą infrastrukturą (plac zabaw i boisko sportowe).