Rozbudowa biblioteki Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia Urzędu do Spraw Cudzoziemców (1/7/2009/EFU).

Cel projektu:

Rozbudowa podręcznego księgozbioru Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia Urzędu do Spraw Cudzoziemców poprzez podejmowanie wielostronnych działań mających na celu zwiększenie dostępności źródeł informacji o krajach pochodzenia i ich dywersyfikację.
Uzupełnianie istniejącego księgozbioru o nowe pozycje, a także o literaturę obcojęzyczną, w której można znaleźć informacje niedostępne w książkach publikowanych na polskim rynku, a dotyczące sytuacji w krajach pochodzenia oraz innych zagadnień związanych z prawem azylowym, prawem człowieka czy ogólnym zakresem religioznawstwa, etnologii i etnografii, lingwistyki, jak również zagadnień związanych z migracjami itp.

Założenie “biblioteki multimedialnej”, w której zgromadzono materiały dotyczące sytuacji w krajach pochodzenia w postaci cyfrowej – przede wszystkim filmy i leksykony wydawane w postaci cyfrowej i inne pomoce multimedialne. Zamówienie u ekspertów wewnętrznych 9 raportów tematycznych, dotyczących problemów społecznych, kulturowych, religijnych bądź prawnych.