Remont przyjmowania wniosków od cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl (1/11/2011/EFU).

Cel projektu:

W ramach niniejszego projektu wykonano prace remontowe w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 33, wraz z przygotowaniem dokumentacji koniecznej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy tych prac oraz zatrudnieniem ekspertów nadzorujących przebieg prac z ramienia Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Prace remontowe zakończono wiosną 2013 r.