Remont ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy – Czerwony Bór (5/12/EFU).

W ramach projektu przeprowadzono , między innymi, następujące prac remontowe na terenie ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Czerwonym Borze: modernizację węzła co i cwu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników, wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody, wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, remont łazienek i pomieszczeń sanitarnych. Prace były prowadzone w okresie marzec 2013 – czerwiec 2014. Realizacja projektu miała istotny wpływ na podniesienie stanu technicznego i infrastruktury w ośrodku w Czerwonym Borze, co podniosło jakość warunków zamieszkania cudzoziemców. Do końca 2013 r. zrealizowano remont 2 budynków, remont trzeciego budynku zakończony został wiosną 2014 r.