Poprawa warunków zakwaterowania oraz zakup sprzętów i materiałów do ośrodków własnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców (8/2/2008/EFU).

Cel projektu:
Działanie I- Wyposażono 4 ośrodki UdSC w sprzęt medyczny dla osób o trwałej lub czasowej niepełnosprawności oraz w wózki dziecięce.
Działanie II- Zakupiono 20 zestawów komputerowych składających się z komputera wraz z monitorem, myszką i klawiaturą, 20 biurek komputerowych, 8 drukarek oraz 40 krzeseł, w celu utworzenia w 4 ośrodkach UdSC sal komputerowych dla uchodźców.
Działanie III- W celu poprawy warunków mieszkaniowych w jednym z budynków na terenie ośrodka w Dębaku zakupiono nowe wyposażenie pokoi, sali szkolnej oraz przedszkola.
Działanie IV- W ramach tego działania przygotowano 900 wyprawek dla dzieci realizujących obowiązek szkolny (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoły zawodowe).