Poprawa warunków zakwaterowania oraz wsparcie socjalne osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i uznanych uchodźców w Polsce – Europejski Fundusz Uchodźczy (8/ERF/2004).

Cel projektu: usprawnienie systemu wentylacji i ocieplenie budynków ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Czerwonym Borze oraz udzielenie cudzoziemcom przebywającym w ośrodkach Urzędu odpowiedniej dla polskiego klimatu odzieży oraz obuwia.