Poprawa warunków pobytowych w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl oraz wsparcie socjalne podopiecznych ośrodków w celu ułatwienia integracji ze społecznością lokalną – Europejski Fundusz Uchodźczy (3/ERF/2005).

Cel projektu: ułatwienie integracji cudzoziemców ze społecznością lokalną poprzez poprawę efektywności nauczania podopiecznych Urzędu, stworzenie miejsc zabaw i wypoczynku dla dzieci, zapewnienie odpowiedniego obuwia i odzieży, stosownych do panujących w Polsce warunków.