Pierwsze kroki w Polsce- praktyczny informator dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce (3/11/2011/EFU).

Cel projektu:

W ramach projektu opracowano i wydrukowano ok. 2000 pakietów informacyjno-powitalnych dla cudzoziemców, które są wydawane w ośrodkach recepcyjnych Urzędu (Dębaku oraz w Białej Podlaskiej) nowoprzybyłym cudzoziemcom, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy.
Pakiet informacyjno-powitalny składał się z:
– informatora zawierającego informacje z zakresu procedur uchodźczych, pomocy socjalnej oraz najważniejszych aspektów związanych z funkcjonowaniem na terytorium RP, tj. opieki medycznej, transportu, edukacji, podstawowych przepisów prawnych z zakresu prawa drogowego czy rodzinnego, a także krótką informację co cudzoziemiec powinien zrobić po otrzymaniu decyzji ostatecznej w sprawie nadania statusu uchodźcy.
– zestawu powitalnego ( środki higieny osobistej);
– torby, w którą zapakowane zostały poszczególne elementy pakietu (informator wraz z zestawem powitalnym).
Materiały zostały przygotowane w sześciu językach: angielskim, arabskim, francuskim, gruzińskim, polskim, rosyjskim.