Pierwsze kroki w Polsce II

Informacje ogólne o projekcie

 • Projekt stanowił kontynuację projektu „Pierwsze kroki w Polsce – praktyczny informator dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce” (3/11/2011/EFU). W ramach projektu przewidziano zakup pakietów informacyjnych dla cudzoziemców, które będą wydawane w ośrodkach dla cudzoziemców oraz punktach obsługi cudzoziemców prowadzonych przez Urząd. Pakiet składa się z informatora wraz z notesem i długopisem oraz z filmu informacyjnego. Informator koncentruje się na zagadnieniach, które, jak wynika z doświadczenia pracowników Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu, są istotne dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy podczas pierwszych miesięcy pobytu w Polsce. Zawiera informacje z zakresu procedur uchodźczych, pomocy socjalnej oraz najważniejszych aspektów związanych z funkcjonowaniem na terytorium Polski, tj. opieki medycznej, transportu, edukacji, podstawowych przepisów prawnych z zakresu prawa drogowego czy rodzinnego, a także krótką informację, co cudzoziemiec powinien zrobić po otrzymaniu decyzji ostatecznej w sprawie nadania statusu uchodźcy. Film informacyjny przedstawia krok po kroku drogę cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy od momentu złożenia wniosku do chwili otrzymania decyzji ostatecznej. Informatory zostały przygotowane w sześciu językach: angielskim, arabskim, francuskim, gruzińskim, polskim i rosyjskim.

Realizacja działań

 • – Przygotowano oraz wydrukowano ok. 2 300 szt. informatorów dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;
  – Przygotowano film informacyjny dla cudzoziemców i skopiowano go na ok. 2300 przenośnych nośników danych;
  – Zakupiono komplet sprzętu umożliwiającego wyświetlanie filmu.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 01 listopada 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.
  Całkowity budżet projektu: 214 032,00 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków EFU: 160 524,00 zł