Optymalizacja dostępu pracowników Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do informacji o krajach pochodzenia (6/12/EFU)

Informacje ogólne o projekcie

 • Projekt stanowił kontynuacją projektu nr 1/7/2009/EFU, który zakończył się w maju 2013 r. Obejmował wielostronne działania mające na celu poprawę jakości i przyspieszenie procedury azylowej, poprzez zwiększenie zasobów informacji i polepszenie dostępu do nich, głównie poprzez zwiększenie zasobów podręcznego księgozbioru UdSC.

Realizacja działań

 • • Zakupiono książki polskie i zagraniczne opisujące sytuację w krajach pochodzenia osób ubiegających się o ochronę, a także opracowań naukowych z dziedziny prawa azylowego i dziedzin pokrewnych oraz mapy;
  • Doposażenie biblioteki multimedialnej w dodatkowe filmy dokumentalne lub fabularne o tematyce uchodźczej lub opisujące sytuację w krajach pochodzenia oraz leksykony multimedialne;
  • Przygotowano opisy książek angielskojęzycznych w celu wprowadzenia ich do systemu Światowid;
  • Zakupiono dodatkowe wyposażenie biblioteczne;
  • Wyposażono m.in. stanowiska czytelników księgozbioru w sprzęt komputerowy
  • Zrealizowano dwie wizyty studyjne do biblioteki Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźstwa w Niemczech oraz Centrum Dokumentacji, znajdującym się w strukturze OFPRA, we Francji w celu zapoznania się ze strukturą gromadzenia danych przez ww. instytucje;
  • Dokonano modernizacji systemu informacji o krajach pochodzenia „Światowid”;
  • Przygotowano 3 opracowania o regionach: kraje egzotyczne (Nigeria, Indie, Wietnam, Chiny), kraje muzułmańskie (Palestyna, Turcja, Afganistan, Czeczenia) oraz kraje byłego ZSRR – Najbliżsi (Białoruś, Ukraina, Armenia, Gruzja) a następnie wydano je w wersji albumowej;
  • Sporządzone zostały przez ekspertów zewnętrznych w sumie 3 opracowania tematyczne, pt. „Problemy wyznaniowe Syrii”; „Emirat Kaukaski – znaczenie dla sytuacji bezpieczeństwa na Kaukazie” oraz „Media w Federacji Rosyjskiej” a następnie wydrukowane w j. polskim i angielskim;
  • Wdrożono stronę internetową Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia, dostępną pod adresem mailowym: www.wikp.udsc.gov.pl;
  • Przetłumaczono liczne raporty z j. angielskiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. angielski.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 kwietnia 2013 – 30 czerwca 2015 r.
  Całkowity budżet projektu: 711 787 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków EFU: 533 840, 25 PLN