Misje badawcze do krajów pochodzenia (6/14/EFU)

Informacje ogólne o projekcie

 • W ramach projektu zorganizowane zostały dwie misje badawcze: do Iranu oraz do Wietnamu. Wzięli w nich udział pracownicy/eksperci Departamentu Postępowań Uchodźczych UdSC, którzy na co dzień zajmują się gromadzeniem informacji o krajach pochodzenia, tworzeniem na ich podstawie opinii oraz zajmujący się prowadzeniem procedur w sprawach o udzielenie ochrony na terytorium RP osobom pochodzącym m.in. z obszarów gdzie prowadzone były misje. Celem misji było pozyskanie jak najbardziej szczegółowych informacji nt. krajów pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w przypadku, których trudno ocenić sytuację wyłącznie na podstawie materiałów i dokumentów dostępnych w Polsce.W trakcie misji jej uczestnicy mieli okazję odbyć szereg spotkań z osobami i instytucjami, posiadającymi cenną z punktu widzenia misji wiedzę.

Realizacja działań

 • – Zorganizowano 2 misje badawcze: do Wietnamu oraz do Iranu;
  – W obydwu misjach wzięli udział eksperci – pracownicy Departamentu Postępowań Uchodźczych UdSC;
  – Sporządzono w sumie 2 raporty z przeprowadzonych misji badawczych, które dostępne są dla wszystkich pracowników UdSC. Ponadto raporty z misji dostępne są również na stronie internetowej Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia DPU UdSC, pod adresem: www.wikp.udsc.gov.pl;;
  – Opracowano album ze zdjęciami z przeprowadzonych misji badawczych w dwóch tomach: tom I „Wietnam” oraz tom II „Iran”;
  – Zakupiono materiały promocyjne, które zostały rozdystrybuowane  wśród uczestników spotkań w krajach pochodzenia oraz w instytucjach państwowych i innych podmiotach współpracujących z UdSC.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 listopada 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.
  Całkowity budżet projektu: 200 669,00 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków EFU: 150 501,75 zł