Misje badawcze do krajów pochodzenia (5/2/2008/EFU).

Cel projektu:
Przeprowadzenie dwóch misji badawczych – na terenie Gruzji i Białorusi. W misjach tych uczestniczyło w sumie 7 ekspertów Departamentu Postępowań Uchodźczych.
W wyniku przeprowadzenia misji badawczych powstały dwa raporty tematyczne – jeden poświęcony sytuacji ogólnej w Gruzji w 2009, a drugi – sytuacji migracyjnej na Białorusi. Oba raporty przetłumaczono na język angielski i przygotowano wersję papierową oraz elektroniczną tych dokumentów. Wydrukowano w sumie 300 egzemplarzy w wersji papierowej do dystrybucji pomiędzy instytucjami zajmującymi się kwestiami migracji i uchodźstwa, a także innymi urzędami migracyjnymi UE.