Misje badawcze do krajów pochodzenia (4/12/EFU).

W ramach projektu przeprowadzono w sumie 4 misje badawcze (Gruzja, Kazachstan, Bangladesz oraz Federacja Rosyjska) na terenie krajów pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w przypadku których trudno ocenić sytuację wyłącznie na podstawie materiałów i dokumentów dostępnych w Polsce. Pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców, biorący udział w misjach badawczych, odbyli szereg spotkań z przedstawicielami organów administracji państwowej i/lub organizacji pozarządowych oraz innych instytucji kompetentnych w sprawach migracji, obywatelstwa, a także sytuacji społeczno-politycznej i praw człowieka.

Gruzja - fot. Małgorzata Łukasiak

Dodatkowo w ramach projektu opracowano raporty merytoryczne z każdej z misji, które zostały przetłumaczone na język angielski, a następnie wydrukowane oraz wprowadzone w wersji elektronicznej do istniejącego w ramach Urzędu systemu informacji o krajach pochodzenia “Światowid” i zamieszczone na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Ponadto, realizacja projektu objęła również przygotowanie albumu ze zdjęciami wykonanymi przez uczestników misji, który będzie następnie dystrybuowany bezpłatnie wśród instytucji państwowych (w tym UdSC) jak i innych podmiotów współpracujących z UdSC.

Gruzja2 - fot. Paweł Domański