Misje badawcze do krajów pochodzenia (2/7/2009/EFU).

Cel projektu:
Przeprowadzono 2 misje badawcze – na Kaukazie Południowym ( Armenia) i w Nigerii. W misjach wzięli udział eksperci Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia i pracownicy Departamentu Postępowań Uchodźczych, prowadzący procedury administracyjne w sprawach o udzielenie ochrony na terytorium RP. Po przeprowadzeniu każdej misji badawczej został opracowany raport merytoryczny, który przetłumaczono na język angielski i opublikowano w wersji elektronicznej oraz papierowej.