Budowa profesjonalnej bazy informacji o krajach pochodzenia uchodźców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce wykorzystywanej w procedurach azylowych – Europejski Fundusz Uchodźczy (7/ERF/2006).

Cel projektu: usprawnienie gromadzenia i analizy informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców, usprawnienie jakości postępowań uchodźczych i azylowych oraz skrócenie czasu trwania procedury azylowej poprzez lepszy i szybszy dostęp do niezbędnych informacji.