Remont ośrodka w Lininie nr 18/1-2015/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie m.in. następujących prac:

  •  w zakresie remontu budynku nr 30 zaplanowane zostały: modernizacja oświetlenia oraz instalacji elektrycznej, remont instalacji sanitarnych wraz z urządzeniami sanitarnymi i armaturą, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz ciepła technologicznego na parterze, I, II i III  piętrze budynku, remont dachu, remont elewacji, rozbiórka i wymiana okładzin schodów zewnętrznych wejść do budynku, remont zadaszeń nad wejściami do budynku, remont balustrady i pochylni dla niepełnosprawnych, udrożnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej i wymiana kratek. Remont wnętrz obejmie m.in. ogólnodostępne pralnie, łazienki, kuchnie dla cudzoziemców, korytarze, oraz klatki schodowe. W ramach remontu zostaną również pomalowane pokoje mieszkalne oraz wymienione drzwi wewnętrzne w remontowanych pomieszczeniach oraz zostanie wykonane dodatkowe wyjście ewakuacyjne w sali przedszkolnej. Część pomieszczeń na parterze zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewiduje się także zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, m.in. poprzez wykonanie wentylacji mechanicznej, wymianę  stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę grzejników, wymianę oświetlenia na źródła LED itp.
  • w zakresie remontu systemu sygnalizacji pożaru, która nie spełnia aktualnych wymogów technicznych, zaplanowano jej wymianę w budynkach mieszkalnych, pomocniczych (kuchnia żywienia zbiorowego, ambulatorium) oraz administracyjnych.
  • zaplanowano także montaż wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach nr 29 oraz 30.

Założenia projektu

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie m.in. następujących prac:

  • w zakresie remontu w budynku nr 29 zaplanowane zostały: remont wnętrz w zakresie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, oraz wykończenia wnętrz w zakresie posadzek oraz malowania ścian i sufitów. Przewiduje się także zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, m.in. poprzez wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na źródła LED itp.;
  • w zakresie remontu budynku nr 30 zaplanowane zostały: remont wnętrz w zakresie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, oraz wykończenia wnętrz w zakresie posadzek oraz malowania ścian i sufitów. Przewiduje się także zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, m.in. poprzez wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na źródła LED itp.;
  • w zakresie modernizacji kotłowni zaplanowano: przystosowanie instalacji do termomodernizacji w zakresie określonym przez audyt energetyczny, tj.: montaż modułów kogeneracji, pompy ciepła oraz kotły gazowe kondensacyjne;
  • w zakresie remontu systemu sygnalizacji pożaru, która nie spełnia aktualnych wymogów technicznych, zaplanowano jej wymianę w budynkach mieszkalnych, pomocniczych (kuchnia żywienia zbiorowego, ambulatorium) oraz administracyjnych.

Realizacja działań:

Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte we wrześniu 2016 r. Została opracowana dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie. Z uwagi na odstąpienie od realizacji umowy, zaktualizowano  kosztorys robót.

Pozostałe informacje

Czas realizacji: 1 sierpnia 2016 r. – 31 grudnia 2022 r.

Całkowity budżet projektu: 6 933 857,64 PLN

Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 5 200 393,23 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”