Modernizacja Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców – budynek UdSC przy ul. Taborowej 33 nr 2/4-2017/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • W ramach projektu planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie remontu oraz zakup wyposażenia. Budynek UdSC przy ul. Taborowej 33 pełni rolę Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl. Parter obiektu przeznaczony jest do bezpośredniej obsługi cudzoziemców (punkty składania wniosków i odbioru decyzji, poczekalnia, pokoje do przeprowadzania wywiadów w czasie procedury uchodźczej, pokój dla rodzica z dzieckiem, pokoje wypłaty świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców znajdujących się w procedurze uchodźczej, oraz przebywających poza ośrodkami dla cudzoziemców, biuro podawcze, pomieszczenie ochrony oraz pokoje lekarza i pielęgniarki), natomiast na wyższych kondygnacjach zlokalizowane są pokoje pracowników komórek Urzędu zaangażowanych w prowadzenie procedur administracyjnych, w tym postępowań uchodźczych.

Założenia projektu

 • W ramach projektu planuje się przeprowadzenie m.in. następujących prac:

  – wykonanie dokumentacji projektowej,

  – wykonanie układu klimatyzacji centralnej na parterze obiektu,

  – wykonanie placu zabaw dla dzieci,

  – wykonanie prac remontowo-budowlanych w obiekcie (w tym przede wszystkim: naprawa tynków ścian, wymiana sufitów podwieszanych, wykonanie prac malarskich, naprawa balkonów, podjazdów, schodów z wymianą gresu oraz częściowym uzupełnieniem i naprawą tynków zewnętrznych przy obu wejściach do budynku),

  – zakup wyposażenia, przede wszystkim: zakup mebli i wyposażenia do hali obsługi cudzoziemców, kącika zabaw dla dzieci, pokoju rodzica z dzieckiem, pokoi socjalnych, zakup i montaż ławek zewnętrznych, zakup kiosków informacyjnych.

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte w styczniu 2018 r. Trwają prace nad realizacją działań projektowych zmierzających do realizacji celu projektowego jakim jest modernizacja punktu przyjmowania wniosków od Cudzoziemców w budynku przy ul. Taborowej 33. W związku z tym trwa przygotowywanie niezbędnych dokumentacji do wszczęcia zapytań ofertowych, bądź procedur przetargowych na działanie główne lub poboczne projektu. Większość zamówień publikowana jest na Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. Nawiązywany jest również bieżący kontakt z Wykonawcami w celu realizacji usług.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 stycznia 2018 r. – 30 czerwca 2021 r.

  Całkowity budżet projektu: 1 536 858, 61 PLN

  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 1 152 643,96 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”