Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu

Informacje ogólne o projekcie

  • Międzyresortowy Zespół do Spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych i Funduszu Powrotu Imigrantów zaakceptował 6 lutego 2015 roku dofinansowanie projektu nr 26/NMFPL15/14 Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej “Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 .

Założenia projektu

  • Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności służb publicznych RP w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem grup szczególnie wrażliwych.

    Straż Graniczna jest głównym beneficjentem projektu, natomiast Urząd do Spraw Cudzoziemców  bierze udział w jego realizacji  razem z norweskim Partnerem  The Norwegian Directorate of Immigration.

    W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie kursów szkoleniowych dla pracowników Straży Granicznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców i urzędów wojewódzkich, organizacja konferencji międzynarodowej pod patronatem GDISC oraz wizyty studyjne do Niemiec i Norwegii, mające na celu zapoznanie się z rozwiązaniami instytucjonalnymi, prawnym i technicznymi. Przygotowywana jest również wystawa fotograficzna „ Wielokulturowe oblicze świata”.

Pozostałe informacje