Refugee.pl 5

„Refugee.pl 5” w partnerstwie z Fundacją Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek – Gebert.

Informacje ogólne o projekcie

 • Projekt ma na celu wsparcie procesu preintegracji cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy ze społeczeństwem polskim, poprzez działania preintegracyjne skierowane do cudzoziemców i do społeczeństwa polskiego.
  Projekt obejmie 7 działań:
  – warsztaty aktywizacyjne w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku,
  – prowadzenie kursu orientacji w Lininie i Dębaku,
  – spotkania informacyjno-edukacyjne ze specjalistami w ośrodkach w Lininie i Dębaku,
  – prowadzenie przedszkola i świetlic dla dzieci w wieku szkolnym w ośrodkach w Lininie i Dębaku,
  – wystawa prac w galerii fotograficznej, powstałych w czasie warsztatu fotograficznego dla dzieci i młodzieży w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku,
  – organizacja imprez otwartych dla cudzoziemców i lokalnych społeczności w ośrodkach w Lininie i Dębaku
  – poradnictwo socjalne i informacyjne w Warszawie.