Razem dla integracji

„Razem dla integracji” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu  w Lublinie.

Informacje ogólne o projekcie

 • Działania projektowe poszerzą istniejącą ofertę dla uchodźców i osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w szczególności w zakresie:
  – zapewnienia pomocy materialnej, usług pomocniczych (tłumaczenia pisemne i ustne, szkolenia m.in. językowe, działania preintegracyjne),
  – identyfikacji i wsparcia grup szczególnego traktowania,
  – działań informacyjnych skierowanych do lokalnych społeczności,
  – wzmocnienia i uzupełnienia oferty działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowiskach przyjmujących cudzoziemców, w tym dialogu międzykulturowego pomiędzy środowiskiem przyjmującym a cudzoziemcami,
  – zapewnienie przedszkolanki w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej.