Nowy Dom Polska

„Nowy Dom Polska” w partnerstwie z Caritas Polska

Informacje ogólne o projekcie

 • Projekt przewiduje objęcie wsparciem preintegracyjnym cudzoziemców ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej poprzez:
  – pomoc socjalną
  – pomoc psychologiczną
  – rozszerzenie oferty informacyjnej i komunikacyjnej poprzez opracowanie i udostępnienie bezpłatnej aplikacji mobilnej dla cudzoziemców,
  – opracowanie i dystrybucja Pakietu powitalnego dla dzieci “Edu-Mapa dla Dzieciaka”,
  – edukację wyrównawcza w postaci systematycznych zajęć dla dzieci przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców,
  – organizację imprez kulturalnych dla beneficjentów końcowych/warsztaty kulinarne,
  – wsparcie finansowe opieki zdrowotnej/wizyt lekarskich/zakup leków,
  – identyfikację osób z grup szczególnego traktowania,
  – organizację imprez kulturalnych dla beneficjentów końcowych/mecze piłki nożnej.