Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna

“Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna” w partnerstwie z Fundacją Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert.

Informacje ogólne o projekcie

  • W ramach projektu będzie udzielana kompleksowa pomoc i informacja prawna osobom, które złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy i uchodźcom. Pomoc będzie udzielana w dwóch ośrodkach dla cudzoziemców: Linin oraz Dębak oraz w miejscach, w których przebywają cudzoziemcy mieszkający poza ośrodkami. Prawnik będzie również przyjmować w siedzibie Fundacji w Warszawie. Pomoc i informacja prawna będą świadczona drogą elektroniczną i przez telefon. Ponadto:
    – opracowane zostaną materiały informacyjne na temat praw i obowiązków cudzoziemców, którzy wymagają szczególnej opieki (krótkie filmy i plakat),
    – odbędzie się łącznie 12 spotkań dla cudzoziemców podczas, których poruszane będą kwestie związane z procedurą o nadanie statusu uchodźcy i problemami, z którymi styka się ta grupa,
    – oferowana będzie pomoc w tłumaczeniu istotnych dokumentów i dowodów.