Immigrants in Action – program wsparcia i integracji cudzoziemców w Polsce

„Immigrants in Action – program wsparcia i integracji cudzoziemców w Polsce” w partnerstwie z Fundacją dla Somalii.

Informacje ogólne o projekcie

 • Głównym celem projektu jest zapewnienie wyspecjalizowanych usług integracyjnych dla cudzoziemców przebywających w Polsce.
  W tym:
  – podnoszenie kompetencji cudzoziemców ze znajomości języka polskiego,
  – zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług doradczych w dziedzinie prawa i zatrudnienia, stworzenie punktu doradczego z rozbudowaną elastyczną ofertą,
  – aktywizacja imigrantów w zakresie działań na rzecz społeczności imigranckiej,
  – wsparcie młodych lub nowopowstających organizacji zrzeszających lub wspierających cudzoziemców w ich rozwoju oraz w realizacji własnych projektów/inicjatyw.