Dostrzegam, pomagam – integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP

„Dostrzegam, pomagam – integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP” w partnerstwie z Fundacją Różnosfera oraz Strażą Graniczną.

Informacje ogólne o projekcie

  • Projekt zakłada:
    – opracowanie kompleksowego i zintegrowanego systemu identyfikacji szczególnych potrzeb grup wrażliwych wśród cudzoziemców i cudzoziemek poszukujących ochrony na terytorium RP.
    – wyposażenie instytucji i grup zawodowych włączonych w zintegrowany system identyfikacji w wiedzę i kompetencje niezbędne do jego realizacji.
    – zapewnienie efektywnej identyfikacji, adekwatnych gwarancji.