Chronimy dzieci w ośrodkach dla uchodźców – kompleksowy system ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystaniem

„Chronimy dzieci w ośrodkach dla uchodźców – kompleksowy system ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystaniem” w partnerstwie z Fundacją Dzieci Niczyje.

Informacje ogólne o projekcie

 • Projekt zakłada stworzenie kompleksowego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
  W tym celu:
  – dokonana zostanie ewaluacja standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz polityki ochrony dzieci opracowywanych w bieżącym roku w ramach pilotażowych działań w ośrodkach w Dębaku i Lininie (stworzenie dokumentu polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem zawierającego między innymi jasne procedury i wytyczne, które umożliwią na reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci).
  – docelowo standardy te zostaną wdrożone we wszystkich ośrodkach w Polsce,
  – bezpośrednie działania edukacyjne skierowane do personelu placówek, dzieci i młodzieży oraz rodziców (warsztaty dla pracowników ośrodków dot. identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci oraz reagowania na przypadki zagrożenia ich bezpieczeństwa),
  – pracownicy ośrodków będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznych prowadzonych przez doświadczonego psychologa oraz prawnika,
  – warsztaty i materiały edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży przebywającej w ośrodkach.
  Projekt został objęty patronatem Rzecznika Praw Dziecka.