Projekt “Zwiększanie efektywności działań w dziedzinie dobrowolnych powrotów”

Projekt jest realizowany przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji w partnerstwie z UdSC, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Jego celem jest usprawnienie zarządzania dobrowolnymi powrotami, wypracowanie zintegrowanego planu dobrowolnych powrotów imigrantów i wzmocnienie efektywności działań instytucji krajowych w zakresie organizacji i przeprowadzania dobrowolnych powrotów.

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

– Przeprowadzenie cyklu warsztatów szkoleniowych i spotkań eksperckich dla instytucji zaangażowanych w realizację programu pomocy w dobrowolnym powrocie;
– Organizacja krajowej konferencji poświęconej realizacji programu pomocy w dobrowolnym powrocie;
– Opracowanie oraz publikacja podręcznika dotyczącego pomocy w dobrowolnym powrocie;
– Organizacja warsztatów uzgodnieniowych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację dobrowolnych powrotów;
– Przeprowadzenie seminariów, warsztatów oraz konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu pomocy w dobrowolnym powrocie oraz władz lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk migranckich, wymiaru sprawiedliwości, placówek dyplomatycznych krajów pochodzenia, itp.