European Platform of Reception Agencies (EPRA)

W roku 2012 przedstawiciele Departamentu Pomocy Socjalnej otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu organizowanym w ramach „European Platform of Reception Agencies” (EPRA). Pomysł stworzenia platformy narodził się w Belgii, gdzie zwrócono uwagę że nie istnieje żadna przestrzeń na poziomie międzynarodowym, w której osoby zarządzające recepcją mogłyby się dzielić swoimi pomysłami, problemami, wiedzą oraz doświadczeniem. EPRA została stworzona jako platforma organizacji państwowych, której celem jest umożliwienie kadrze kierowniczej oraz ekspertom podjęcie dyskusji z partnerami, zachęcająca do dzielenia się informacjami i rozwijania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania siecią recepcji. Strategicznym celem EPRA jest wsparcie procedur dostosowania praktyk w Europie na poziomie krajowych procesów podejmowania decyzji, a także wzbogacenie obecnych europejskich procesów w zakresie recepcji osób poszukujących ochrony międzynarodowej, takich jak: transpozycja dyrektyw europejskich oraz wsparcie rozwoju Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).
Departament Pomocy Socjalnej stara się regularnie uczestniczyć w spotkaniach organizowanych w ramach platformy EPRA.