Departament Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego

Dyrektor: Aneta Kmita

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75

 

Struktura organizacyjna:

  • Wydział Konsultacji Wizowych;
  • Wydział Wykazu Cudzoziemców;
  • Wydział Kontroli i Nadzoru;
  • Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych;
  • Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;
  • Wydział Projektów Rozwojowych;
  • Zespół do Spraw Optymalizacji Procesów i Wdrażania Innowacji,;
  • Zespół Kancelaryjno-Biurowy.

 

Do zakresu działania Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego należy:
Strona w budowie