10 listopada 2015

Ukraina w ruchu. Migracja i ukraiński kryzys.

Pod takim tytułem 5 listopada 2015 roku odbyło się seminarium, w którym prelegentami, oprócz Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców byli m.in. specjaliści ds. migracji i stosunków polsko-ukraińskich, przedstawiciele Rady Państw Morza Bałtyckiego.

W swoim wystąpieniu pan Rafał Rogala przedstawił informacje dotyczące napływu obywateli Ukrainy do Polski.

Więcej informacji znajdziesz na stronach Ambasady RP w Sztokholmie.