1 września 2015

Uchodźcy w polskiej szkole

Dzieci cudzoziemców objętych procedurą o nadanie ochrony międzynarodowej w Polsce z początkiem września rozpoczynają swoją przygodę w polskich placówkach edukacyjnych. Dzieci przebywające w ośrodkach dla cudzoziemców są zapisywane do najbliższych szkół z pomocą pracowników ośrodka. Z kolei cudzoziemcy, którzy korzystają ze świadczeń realizowanych poza ośrodkiem są zobowiązani zapisać swoje dzieci do szkoły najbliższej ich miejscu zamieszkania.

W ramach pomocy socjalnej Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia podstawowe materiały niezbędne do nauki. Cudzoziemcy w tym roku otrzymują bony towarowe na zakup wyprawki szkolnej bądź  gotową wyprawkę. Podręczniki szkolne wzorem lat ubiegłych są kupowane przez pracowników Urzędu po przedłożeniu stosownych zaświadczeń ze szkoły.
Ponadto, w każdym ośrodku będzie zapewniona bezpłatna nauka języka polskiego, z której mogą korzystać zarówno dzieci jak i dorośli.

Na dzień 1 września br. pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców przebywa 945 dzieci w wieku objętym obowiązkiem szkolnym tj. od 6 do 18 lat. Jest to liczba nieco wyższa niż w roku ubiegłym, kiedy w podanym przedziale wiekowym na dzień 1 września 2014r. zarejestrowano 885 dzieci.
Wśród dzieci rozpoczynających dziś naukę dominują młodzi obywatele Ukrainy – jest ich 418. W dalszej kolejności znajdują się następujące narodowości: Rosja – 370 (w tym 321 Czeczenia), Kirgistan – 44, Gruzja – 40, Syria – 32.