Prawa i obowiązki – małżonek wnioskodawcy

Złożenie wspólnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jest równoznaczne z tym, że daje Pan/Pani pełnomocnictwo współmałżonkowi w zakresie reprezentowania Pana/Pani w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej. Oznacza to, że wszelkie decyzje w tej sprawie będą wydawane współmałżonkowi, będą też na niego/na nią adresowane. Oznacza to też, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie jest zobowiązany przesłuchiwać Pana/Pani na potrzeby tego postępowania.

Jednakże ma Pan/Pani prawo do wystąpienia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odrębne przesłuchanie Pana/Pani osoby.

Jako współmałżonek ma Pan/Pani również prawo do złożenia odrębnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (np. gdy ma Pan/Pani inne powody ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej). Wtedy Państwa sprawy rozpatrywane będą niezależnie.

Złożenie wspólnego wniosku wymaga od Pana/Pani wyrażenia na to zgody na piśmie (na formularzu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej).