Zakończenie pomocy

Okres udzielania pomocy socjalnej kończy się po otrzymaniu decyzji ostatecznej w procedurze o nadanie statusu uchodźcy w terminach określonych w ustawie.

Cudzoziemcy którzy otrzymają decyzję pozytywną w ciągu 60 dni mogą złożyć wniosek o Indywidualny Program Integracyjny realizowany przez powiatowe jednostki pomocy rodzinie na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (więcej informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).