Kto i kiedy może uzyskać pomoc

Pomoc socjalna przysługuje każdemu cudzoziemcowi, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie o udzielaniu ochrony cudzoziemcom – wyjątki
W ciągu dwóch dni po złożeniu wniosku należy zgłosić się w celu rejestracji do jednego z dwóch ośrodków recepcyjnych Departamentu Pomocy Socjalnej:

  • do ośrodka recepcyjnego w Białej Podlaskiej
  • do ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku

UWAGA!
Jeżeli cudzoziemiec nie zgłosi się do ośrodka recepcyjnego w ciągu dwóch dni procedura o udzielenie ochrony międzynarodowej zostanie umorzona.