Kto może wejść na teren ośrodka

Poza mieszkańcami ośrodka i jego pracownikami na teren ośrodka mogą wejść:

  • cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy korzystający z pomocy socjalnej – po otrzymaniu zgody kierownika ośrodka;
  • pozostałe osoby – po udzieleniu zgody przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
  • przedstawiciele Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców mogą wejść na teren ośrodka – po uprzednim zawiadomieniu kierownika ośrodka.

W celu uzyskania zgody Szefa Urzędu na wejście do ośrodka należy wypełnić wniosek i przesłać na adres: dps@udsc.gov.pl.

W celu usprawnienia procedury uzyskiwania zgody na odbycie wizyty w ośrodku uprzejmie prosimy o występowanie ze stosownym wnioskiem co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Należy pamiętać, że wejście na teren ośrodka dla cudzoziemców jest możliwe jedynie w dni robocze. Przypominamy, że w przypadku składania wniosku przez osobę prawną (fundację, stowarzyszenie, spółkę) wniosek powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z KRS.

Informacja dla przedstawicieli mediów:

Pracownicy oraz mieszkańcy ośrodków nie mają obowiązku udzielania wywiadów. W celu uzyskania stosownych informacji prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym.