Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego – dla dorosłych

“Z językiem polskim każdego dnia” (poziom A2 z elementami B1):

Materiał powstał w ramach projektu Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

“Polski na dobry start” (poziom A1):

Prawa autorskie do materiałów “Polski na dobry start” (poziom A1) przysługują Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi.