Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego – dla dzieci


Materiał powstał w ramach projektu Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Materiały nie zawierają komponentu dźwiękowego.