Dla osób dotkniętych przemocą

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie został opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, podobnie jak Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie.

Powyższy Informator zawiera opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.