Informacje o wypłatach świadczeń pieniężnych

Od stycznia 2019 r. wypłaty we wszystkich ośrodkach odbywają się przekazem pocztowym. W związku z powyższym Urząd nie jest w stanie określić z wyprzedzeniem dokładnej daty otrzymania świadczenia przez cudzoziemca.