Podstawa prawna i dane kontaktowe

Dobrowolne powroty organizowane są na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, ustawy o cudzoziemcach oraz Porozumienia zawartego między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji RP a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium RP z dnia 12 lipca 2005 r.

 

Dodatkowe informacje na temat pomocy w dobrowolnym powrocie można uzyskać w Departamencie Pomocy Socjalnej UdSC pod numerem telefonu: (22) 601 74 58.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji za pośrednictwem IOM mogą uzyskać więcej informacji na stronie http://avr.iom.pl/ lub pod numerami telefonu: (22) 628 24 13, (22) 623 81 85(22) 623 81 88.