Kto organizuje podróż?

Składając wniosek o pomoc w dobrowolnym powrocie cudzoziemiec określa preferowanego przez siebie organizatora podróży: Urząd do Spraw Cudzoziemców lub Międzynarodową organizację do Spraw Migracji (IOM). Jeżeli decyduje, aby jego powrót został zorganizowany przez IOM powinien również wypełnić aplikację Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji.