Komu przysługuje pomoc w dobrowolnym powrocie?

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udziela pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu, osobom, które otrzymały decyzje o umorzeniu postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej z powodu wycofania wniosku o udzielenie tejże ochrony.