Co obejmuje pomoc w dobrowolnym powrocie?

Niezależnie od dokonanego wyboru pomoc w dobrowolnym powrocie obejmuje:

  • indywidualne doradztwo w kwestii dobrowolnego powrotu
  • zakup biletu na podróż
  • pokrycie opłat związanych z uzyskaniem dokumentu podróży, niezbędnych wiz i zezwoleń
  • udzielenie pomocy pieniężnej na wyżywienie w podróży
  • zapewnienie opieki medycznej w podróży w sytuacjach szczególnych

Dodatkowo pomoc w dobrowolnym powrocie organizowana przez IOM obejmuje:

  • asystę w wyjeździe
  • udzielenie cudzoziemcowi pomocy w tranzycie

UWAGA:
W przypadku, gdy cudzoziemiec oczekuje na dobrowolny powrót, okres udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej przedłuża się do dnia, w którym powinien opuścić terytorium Polski w ramach pomocy w dobrowolnym powrocie.

Ważne jest to zwłaszcza w przypadku osób, które otrzymały decyzje o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej. Zachowanie prawa do pomocy socjalnej i opieki medycznej gwarantuje złożenie oświadczenia, w którym cudzoziemiec informuje, że aplikował o pomoc w dobrowolnym powrocie do IOM. Oświadczenie powinno być złożone max. w terminie 30 dni liczonych od dnia, w którym decyzja w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej stała się ostateczna.