Księgozbiór

W siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców na ul. Taborowej 33 znajduje się Księgozbiór Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia, z którego korzystają pracownicy UDSC w swojej codziennej pracy.

Osoby niezatrudnione w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, mogą korzystać z zasobów Księgozbioru na zasadzie czytelni, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym. Zapraszamy zwłaszcza studentów i pracowników naukowych, osoby przygotowujące własne opracowania na pokrewne tematy, a także pracowników instytucji współpracujących na stałe z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

Księgozbiór WIKP mieści się w budynku UDSC przy ulicy Taborowej 33, na III piętrze, w pokoju nr 4.28.

Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 15.30
Tel. +48 22 601 74 42
E-mail: wikp@udsc.gov.pl

W skład księgozbioru wchodzi obecnie blisko 10 000 pozycji książkowych i multimedialnych z takich dziedzin jak: geografia, historia, stosunki międzynarodowe, wojny i konflikty, migracje i uchodźstwo, prawo, prawa człowieka, dyskryminacja, rasizm, mniejszości narodowe i etniczne, języki, kultura, tradycje, zwyczaje, religie, wierzenia, rytuały, wielokulturowość, międzykulturowość, integracja, a także mapy i atlasy. W Księgozbiorze zgromadzona jest literatura fachowa i naukowa, a także relacje z podróży, reportaże i literatura piękna autorstwa pisarzy i poetów pochodzących z krajów, będących w kręgu zainteresowania wydziału. Można tam znaleźć również bogate zbiory map i przewodników.

Zbiory księgozbioru są co roku uzupełniane i aktualizowane o kilkaset nowych tytułów, zarówno jeśli chodzi o wydawnictwa polskie, jak i zagraniczne. W konsekwencji zbiory wydziału należą do najlepszych w Polsce, jeśli chodzi o książki dotyczące aktualnej sytuacji na świecie, zwłaszcza w krajach Afryki i Azji.